DANSK: Kassationskriterier for AGON flade stropper og rundsling. 3

NORSK: Kassationskriterier for AGON flate stropper og rundsling. 8

SVENSKA: Kassationskriterier for AGON flate stroppar og rundsling. 14

ENG/INT: Discard criteria for AGON flat webbing and round slings. 19

DEUTCH: Aussonderungskriterien für flache AGON-Bänder und Rundschlingen. 25

NEDERLANDS: Criteria voor verwijdering voor AGON vlakke hijsbanden en ronde stroppen. 30

FR: Critères d’élimination pour les sangles plates et élingues rondes AGON  36

 

 

 


 

 


DANSK: Kassationskriterier for AGON flade stropper og rundsling.

 

Lever stroppen op til en eller flere af disse kriterier, skal stroppen tages ud af anvendelse:

 

1.         Manglende label.

Normer og lokale regler stiller krav om specifikke informationer, herunder maksimal belastning, på label. Derfor skal den være til stede.

 

2.         Overskredet dato

eller manglende datomærkning.

Det skal altid fremgå af stroppen hvornår, den senest har gennemgået det obligatoriske årlige eftersyn. Er stroppen ny, skal den ikke mærkes med ibrugtagningsdato, såfremt produktionsdato ikke er overskredet med 12 måneder. Er stroppen forsynet med AGON QR kode, kan produktionsdato og evt. ibrugtagningsdato hentes elektronisk.

 

Anvendes årsfarvemærkning er følgende farver gældende:

2018 Blå

2019 Rød

2020 Grøn

2021 Gul

2022 Blå

2023 Rød

Osv.…

 

Hvid betyder kasseret.

 

3.         Skære- eller trækmærker.

For flade stropper gælder:

Er stroppen på noget sted overskåret mere end 5% af stroppens tværsnit, skal den kasseres.

Alle viste eksempler skal kasseres.

4.         Indsmurt i kemiske produkter.

Nogle kemiske produkter kan nedbryde fibrene, der er fremstillet af polyester. Så er man i tvivl om hvad stroppen er indsmurt i skal den kasseres. De fleste olieprodukter, herunder olieprodukter der benyttes til rustbeskyttelse af stålprodukter er ufarlige for stropperne. Er stroppen helt gennemvædet eller mørkfarvet skal den kasseres.

 

5.         Nedbrudt af solens UV stråler.

Stropperne er fremstillet af plastmateriale, der som de fleste plastmaterialer, nedbydes af solens UV stråler. Er stroppen farvet vil farvepigmentet, blive nedbrudt før selve stroppen. Derfor kan stroppen anvendes, hvis farven ikke er helt falmet. F.eks. skal en lilla eller grøn strop være lilla eller grøn ikke næsten hvid.

 

6.         Knude på stroppen.

Der må ikke være knuder på stroppen. Man kan være fristet til at anvende knuder til f.eks. at opkorte stroppen, men dette ødelægger fibrene, der opvarmes af friktionsvarmen, når man anvender en strop med knuder på til løft.

 

7.         Svejsesprøjt.

Er der svejsesprøjt på stroppen skal den kasseres, såfremt disse på noget sted udgør mere en 5 % af stroppens bredde.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

8.         Varmepåvirkning.

Er stroppen smeltet helt eller delvist som følge af varmepåvirkning skal den kasseres.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

 9.        Slidmærker.

Er stroppen smeltet som følge af gnidningsmodstand, således det smeltede materiale på noget sted udgør mere end 5 % af stroppens bredde, skal den kasseres.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

 

 

10.       Syrebrændt.

Er stroppen blevet udsat for syre eller base, således fibrene på noget sted er overbrændte, skal den kasseres.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

11.         AGON Reinforced

/rundsling

Max 10x 5 mm skade/skada(r)

/damage/Schaden.

 

= ingen skader/skadar

/no damage/Keine Schaden

 

A close up of a logo

Description automatically generated

 

 

For rundsling gælder:

Det er de hvide fibre inde i rundsling der giver løfteevnen, derfor må disse ikke være synlige. AGON rundsling er standard med dobbelte poser, derfor kan den yderste pose være skadet uden stroppen skal kasseres, såfremt skaden ikke er større end 10x5 mm, ikke sidder på kanten og den inderste pose er intakt, således de hvide fibre ikke er synlige.

Er de hvide fibre synlige skal stroppen kasseres, se billede nedenfor:

 

 

 

Konstruktion AGON rundsling, se billede nedenfor:

1. De interne hvide fibre der giver stroppen løfteevne.

2. Den indvendige pose.

3. Den udvendige slidpose, der kan være skadet såfremt den indre pose er intakt.

 

 

Er du i tvivl, så spørg din arbejdsleder!

 

HUSK! Når du sætter krogen i stroppen, tager du ansvar for alt er OK.

 

Anvend ALDRIG stropper, med datoangivelse, der er over 12 måneder gammel.

 

Husk at hænge stroppen op efter endt brug, tjek den, når du alligevel har fat i den.

 

Er stroppen afbleget, er det fordi den er nedbrudt af solens stråler, så må den ikke anvendes.

 

Når du scanner QR koden på stropperne, er der adgang til flere informationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A close up of a logo

Description automatically generated

 

 

 

 


NORSK: Kassationskriterier for AGON flate stropper og rundsling.

 

Lever stroppen op til en eller flere af disse kriterier, skal stroppen tages ud af anvendelse:

 

1.         Manglende etikett.

Normer og lokale regler stiller krav om specifikke informationer, herunder maksimal belastning, på label. Derfor skal den være til stede.

 

2.         Overskredet dato eller mangler data merking.

Den må alltid vises på stroppen når den sist har gjennomgått den obligatoriske årlige inspeksjonen. Hvis stroppen er ny, bør den ikke merkes med dato for oppføring dersom produksjonsdatoen ikke har oversteget 12 måneder. Er stroppen utstyrt med AGON QR kode, produksjonsdato og muligens Oppstartingsdato hentes elektronisk.

 

Anvendt årsfargemerking Følgende farger gjelder:

 

2018 Blå

2019 Rød

2020 Grøn

2021 Gul

2022 Blå

2023 Rød

Osv.…

 

Hvit betyr kassert.

 

3.         Skjære- eller trækmærker.

For flat stropper gjelder:

Hvis stroppen er kuttetnoe punkt mer enn 5% av stroppens tverrsnitt, må det kastes. Alle viste eksempler kasseres.

 

4.         Smurt i kjemiske produkter.

Noen kjemiske produkter kan bryte ned fibrene laget av polyester. Da er du i tvil om hva stroppen er klemt inn i hvis den skal kastes. De fleste oljeprodukter, inkludert oljeprodukter som brukes til rustbeskyttelse av stålprodukter, er ufarlige for stroppene. Hvis stroppen er helt gjennomvåt eller mørkfarget, kast den.

 

5.         Degradert av solens UV-stråler.

Stroppene er laget av plastmateriale, som i likhet med de fleste plastmaterialer blir absorbert av solens UV-stråler. Hvis stroppen er farget, vil fargepigmentet brytes ned før selve stroppen. Derfor kan stroppen brukes hvis fargen ikke har bleknet helt. For eksempel. en lilla eller grønn stropp skal være lilla eller grønn, ikke nesten hvit.

 

6.         Knude på stroppen.

Der må ikke være knuder på stroppen. Man kan være fristet til at anvende knuder til f.eks. at opkorte stroppen, men dette ødelægger fibrene, der opvarmes af friktionsvarmen, når man anvender en strop med knuder på til løft.

 

 

7.         Svejsesprøjt.

Er der svejsesprøjt på stroppen skal den kasseres, såfremt disse på noget sted udgør mere en 5 % af stroppens bredde.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

 

8.         Varmepåvirkning.

Er stroppen smeltet helt eller delvist som følge af varmepåvirkning skal den kasseres.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

 

 9.        Slidmærker.

Er stroppen smeltet som følge af gnidningsmodstand, således det smeltede materiale på noget sted udgør mere end 5 % af stroppens bredde, skal den kasseres.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

 

 

10.       Syrebrændt.

Er stroppen blevet udsat for syre eller base, således fibrene på noget sted er overbrændte, skal den kasseres.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

 

11.         AGON Reinforced

/rundsling

Max 10x 5 mm skade/skada(r)

/damage/Schaden.

 

= ingen skader/skadar

/no damage/Keine Schaden

 

A close up of a logo

Description automatically generated

 

 

For rundsling gælder:

Det er de hvide fibre inde i rundsling der giver løfteevnen, derfor må disse ikke være synlige. AGON rundsling er standard med dobbelte poser, derfor kan den yderste pose være skadet uden stroppen skal kasseres, såfremt skaden ikke er større end 10x5 mm, ikke sidder på kanten og den inderste pose er intakt, således de hvide fibre ikke er synlige.

Er de hvide fibre synlige skal stroppen kasseres, se billede nedenfor:

 

 

 

Konstruktion AGON rundsling, se billede nedenfor:

1. De interne hvide fibre der giver stroppen løfteevne.

2. Den indvendige pose.

3. Den udvendige slidpose, der kan være skadet såfremt den indre pose er intakt.

 

 

Er du i tvivl, så spørg din arbejdsleder!

 

HUSK! Når du sætter krogen i stroppen, tager du ansvar for alt er OK.

 

Anvend ALDRIG stropper, med datoangivelse, der er over 12 måneder gammel.

 

Husk at hænge stroppen op efter endt brug, tjek den, når du alligevel har fat i den.

 

Er stroppen afbleget, er det fordi den er nedbrudt af solens stråler, så må den ikke anvendes.

 

Når du scanner QR koden på stropperne, er der adgang til flere informationer.

 

A close up of a logo

Description automatically generated

 

 


 

SVENSKA: Kassationskriterier for AGON flate stroppar og rundsling.

 

Lever stroppen upp till en eller flera av dessa kriterier, så ska stroppen kasseras:

 

1.         Märklapp saknas

Normer och lokala regler ställer krav om specifik information, även inkluderande maximal belastning. Därför ska denna alltid finnas.

 

2.         Överskridet datum

Eller avsaknad datummärkning

Det ska alltid framstå när stroppen när stroppen senast har genomgått den obligatoriska årliga kontrollen.

Är stroppen ny ska den inte märkas med bruksdatum, så länge att produktionsdatumet inte har överskridit 12 månader. Är stroppen försedd med AGON QR kod kan produktionsdatum och eventuella bruksdatum hämtas elektroniskt.

 

Använd årsfärgsmärkning är följande färger tillämpliga:

2018 Blå

2019 Röd

2020 Grön

2021 Gul

2022 Blå

2023 Röd

Osv.…

 

Vit betyder kassering

 

3.         Skär-eller dragmärken.

För platta stroppar gäller:

Är stroppen skadad mer än 5 % av stroppens tvärsnitt så ska den kasseras.

alla visade exempel ska kasseras.

4.         Påverkning av kemiska produkter

Kemiska produkter kan bryta ned fibrerna, då de är gjorda av polyester. Tvivlar man på vilka kemiska ämnen stroppen blivit påverkad av så ska den kasseras. De flesta oljebaserade produkterna som är till för rostskydd av stålprodukter är ofarliga för stroppen. Är stroppen indränkt eller har mörknat så ska den kasseras.

 

5.         Nedbrytning av UV-ljus

Stropparna är tillverkade av plastmaterial, som de flesta plastmaterialbryts de ner av solens UV strålar. Har stroppen tappat sin färg så kan denna fortfarande användas. Stroppen ska kasseras när exempelvis en grön eller lila stropp är nästintill vit.

 

6.         Knut på stroppen

Det får inte vara knutar på stroppen. Det kan vara frestande att göra knut på stroppen för att korta ner längden, detta får inte göras då friktionen kan skada fibrerna inne i stroppen.

 

7.         Svetsstänk

Är det svetsstänk på stroppen så ska den kasseras, om det överskrider 5 % av stroppens bredd. Det visade exemplet ska kasseras.

 

 

8.         Värmepåverkning

Är stroppen helt eller delvist smält av värmepåverkning så ska stroppen kasseras. Det visade exemplet ska kasseras.

 

 9.        Friktionsskador

Har stroppen smält till följd av friktionsskador så ska den kasseras om skadan överskrider 5 % av stroppens bredd.

Det visade exemplet ska kasseras.

 

 

För rundsling med dubbla påsar gäller: att den yttersta påsen kan vara skadad, men den innersta påsen får inte vara påverkad av någon skada. Det nedanstående exemplet ska kasseras och ta ur bruk.

 

10.       Syra och basisk lösning

Har stroppen blivit utsatt för en syra eller basisk lösning, är fibrerna skadade av lösningen så ska stroppen kasseras. Det visade exemplet ska kasseras.

 

11.        AGON Reinforced

och rundsling

Max 10x5 mm skada.

I kantzonen ingen skada

A close up of a logo

Description automatically generated

 

För rundsling gäller:

Det är de vita fibrerna som ger lyftkapacitet, därför får dessa ej vara exponerade. De flesta rundslingstyperna från AGON har dubbla påsar, se bild nedanför. Därför kan den yttersta påsen vara skadad, såsom slitage eller mindre skärskador. Men är de vita fibrerna synliga så ska stroppen kasseras.

Se bild nedan.

 

 

AGON rundsling konstruktion se bild nedan:

 

1. Fibrer som ger lyftförmåga.

2. Innerpåse

3. ytterpåse där skada accepteras om innerpåsen är intakt

 

 

 


A close up of a logo

Description automatically generated


 

ENG/INT: Discard criteria for AGON flat webbing and round slings.

 

 

The rigger is responsible for ensuring that all slings are inspected before use. In addition, all slings are subject to a mandatory annual inspection.

 

If one or more of the following faults is established, the sling must be taken out of service.

 

1. Label missing

The standards and local regulations stipulate that specific data, including maximum load, shall be stated on the label.

The label must therefore be intact.

 

2. Date expired or missing

The most recent mandatory annual inspection date must be stated on the sling at all times. If

the sling is new, it is not necessary to label it with the commissioning date if the production date is less

than 12 months before the commissioning date. If the sling has a QR code, you may be able to download the production date and possibly the commissioning date by electronic means.

 

If the sling is labelled with a specific year colour:

 

2014 Blue

2015 Red

2016 Green

2017 Yellow

2018 Blue

2019 Red

etc.

 

3. Cuts or stretching

If any part of the sling is cut across more than 5% of its width, it must be discarded. All the examples shown here must be discarded.

4. Contaminated with chemical substances

Some chemical substances degrade polyester fibre. If you are in doubt which substance the sling is contaminated with, discard the sling. Most oil-based products, including anti-corrosion protection products for steel, do not cause degradation. If the sling is saturated or dark in colour, it must be discarded.

 

5. Solar UV degradation

The slings are made of a plastic material that, like most plastics, is subject to solar UV degradation. If the sling is dyed, the dye pigment will degrade before the sling itself. This means that you can use the sling if the colour is not completely faded, i.e. a purple or green sling must be purple or green, not almost white.

 

6. Knots

The sling must not be knotted. You may be tempted to knot the sling, e.g. to shorten it. Never knot a sling as knotting destroys the fibres, due to the heat caused by friction when you use a knotted sling to hoist a load.

 

7.         Svejsesprøjt.

Er der svejsesprøjt på stroppen skal den kasseres, såfremt disse på noget sted udgør mere en 5 % af stroppens bredde.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

8.         Varmepåvirkning.

Er stroppen smeltet helt eller delvist som følge af varmepåvirkning skal den kasseres.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

 9.        Slidmærker.

Er stroppen smeltet som følge af gnidningsmodstand, således det smeltede materiale på noget sted udgør mere end 5 % af stroppens bredde, skal den kasseres.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

 

 

10.       Syrebrændt.

Er stroppen blevet udsat for syre eller base, således fibrene på noget sted er overbrændte, skal den kasseres.

Det viste eksempel skal kasseres.

 

11.         AGON Reinforced

/rundsling

Max 10x 5 mm skade/skada(r)

/damage/Schaden.

 

= ingen skader/skadar

/no damage/Keine Schaden

 

A close up of a logo

Description automatically generated

 

For round slings:

There must be no holes in the sling. However, the outer layer in a round sling may be torn or cut through. This applies only to AGON-standard, double cover slings. The white core fibres must not be visible. If round slings are used in environments with gravel, sand and other abrasive materials, a sling with holes in it must be discarded because the abrasive materials can erode the fibres from the inside.

If the white fibers are visible, the round sling must be discarded, see picture below:

 

 

Construction AGON round sling, see picture below:

1. The internal white fibers that give the sling lifting capacity.

2. The inner bag.

3. The outer wear bag that may be damaged if the inner bag is intact.

 

Er du i tvivl, så spørg din arbejdsleder!

 

HUSK! Når du sætter krogen i stroppen, tager du ansvar for alt er OK.

 

Anvend ALDRIG stropper, med datoangivelse, der er over 12 måneder gammel.

 

Husk at hænge stroppen op efter endt brug, tjek den, når du alligevel har fat i den.

 

Er stroppen afbleget, er det fordi den er nedbrudt af solens stråler, så må den ikke anvendes.

 

Når du scanner QR koden på stropperne, er der adgang til flere informationer.

 

A close up of a logo

Description automatically generated

 

 

 


 

DEUTCH: Aussonderungskriterien für flache AGON-Bänder und Rundschlingen.

 

Der Anschläger ist verpflichtet, die Hebebänder vor jeder Verwendung zu prüfen. Alle Anschlagmittel müssen außerdem

jährlich kontrolliert werden. Nach einer solchen Prüfung ist ein neues Datum auf dem blauen Schild einzutragen, und das Ergebnis ist zu registrieren.

 

Werden einer oder mehrere der folgenden Fehler festgestellt, ist das Anschlagmittel auszusondern.

 

1. Fehlende Kennzeichnung

Normen und nationale Bestimmungen verlangen, dass bestimmte Angaben, darunter die max. zulässige Belastung, auf dem Anschlagmittel angegeben sind.

Darum MUSS die Kennzeichnung vorhanden sein.

 

2. Überschrittenes oder fehlendes Datum

Auf dem Anschlagmittel muss erkennbar sein, wann es die letzte, vorgeschriebene jährliche Prüfung durchlaufen hat. Wenn

der Gurt neu ist, brauchen sie nicht mit einem Erstverwendungsdatum versehen zu werden, sofern das Herstellungsdatum noch nicht

um 12 Monate überschritten ist. Ist der Gurt mit einem QR-Kode versehen, können Herstellungsdatum und ggf. Erstverwendungsdatum elektronisch beschafft werden.

 

Für die Farbkennzeichnung nach Jahren gelten folgende Zuordnungen:

 

2014 Blau

2015 Rot

2016 Grün

2017 Gelb

2018 Blau

2019 Rot

Usw.

Weiß bedeutet AUSGESONDERT.

 

3. Schnitt- oder Zugschäden

Ist ein Gurt an irgendeiner Stelle mehr als 5 % seines Querschnitts eingerissen, ist er auszusondern. Alle dargestellten Beispiele müssen entsorgt werden.

4. Mit Chemikalien verunreinigt

Bestimmte Chemikalien können die Polyesterfasern angreifen. Bei Zweifeln an der Art der Verunreinigung ist der Gurt zu entsorgen. Die meisten Ölprodukte, darunter solche zum Schutz von Stahl gegen Rost, sind für die Gurte ungefährlich. Ist der Gurt völlig durchnässt oder dunkel gefärbt, muss er entsorgt werden.

 

5. Durch UV-Licht der Sonnenstrahlen zersetzt

Die Anschlagmittel bestehen aus Kunststoff, der - wie fast alle Kunststoffe - vom UV-Licht der Sonne zersetzt wird. Bei gefärbten Anschlagmitteln wird das Farbpigment zersetzt, bevor das Material selbst angegriffen wird. Darum darf ein Gurtl nur verwendet werden, solange die Farbe noch nicht völlig verblasst ist. Z. B. muss ein lila oder grün gefärbter Gurt noch lila oder grün sein, nicht fast weiß.

 

6. Knoten

Am Gurt dürfen keine Knoten vorhanden sein. Man kann versucht sein, einen Gurt durch Knoten z. B. zu kürzen, aber das zerstört die Fasern. Sie werden durch die Reibungswärme erhitzt, wenn mit Knoten gehoben wird.

 

8. Schweißfunken

Machen an irgendeiner Stelle der Schlinge Schweißfunken mehr als 5% der Breite aus, ist die Schlinge auszusondern.

Das dargestellte Beispiel muss entsorgt werden.

 

8.         Wärmeeinwirkung

Ist ein Gurt durch Wärmeeinwirkung ganz oder teilweise geschmolzen, muss das Anschlagmittel entsorgt werden.

Das dargestellte Beispiel muss entsorgt werden.

 

 9.        Scheuerstellen

Ist ein Gurt durch Reibungswärme so geschmolzen, dass das geschmolzene Material an einer oder mehreren Stellen mehr als 5% der Breite des Anschlagmittels ausmacht, ist es zu entsorgen.

Das dargestellte Beispiel muss entsorgt werden.

 

 

 

10.       Verätzung

Sind die Fasern des Anschlagmittels an einer oder mehreren Stellen durch Säure oder Lauge zerstört worden, ist es zu entsorgen.

Das dargestellte Beispiel muss entsorgt werden.

 

11.         AGON Reinforced

/rundsling

Max 10x 5 mm skade/skada(r)

/damage/Schaden.

 

= ingen skader/skadar

/no damage/Keine Schaden

 

A close up of a logo

Description automatically generated

 

 

Rundschlingen:

Am Rundschlingen dürfen keine Löcher vorhanden sein. Die äußere Umhüllung von Rundschlingen darf aber zerrissen/zerschnitten sein, wenn es sich um Doppelmantel-Rundschlingen handelt (AGON-Standard), die weißen Fasern dürfen aber nicht zu sehen sein. Werden Rundschlingen an Orten eingesetzt, an denen Kies, Sand oder andere schleifende Materialien vorhanden sind, müssen Schlingen mit Löchern ausgesondert werden, da schleifendes Material die Fasern von innen zerstören kann.

 

 

 

 

 

 

 

 

A close up of a logo

Description automatically generated


NEDERLANDS: Criteria voor verwijdering voor AGON vlakke hijsbanden en ronde stroppen.

 

De rigger is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle hijsbanden voor gebruik worden gecontroleerd. Bovendien worden alle stroppen onderworpen aan een verplichte jaarlijkse inspectie. Na inspectie moet een nieuw datumlabel op het blauwe label worden aangebracht en moeten de bevindingen van de inspectie aan het journaal worden toegevoegd.

 

Als een of meer van de volgende fouten worden vastgesteld, moet de strop buiten bedrijf worden gesteld.

 

1. Label ontbreekt

De normen en lokale voorschriften bepalen dat specifieke gegevens, inclusief maximale belasting, op het label moeten worden vermeld.

Het label moet daarom intact zijn.

 

2. Datum is verlopen of ontbreekt

De meest recente verplichte jaarlijkse inspectiedatum moet altijd op de strop worden vermeld. Als

de strop nieuw is, is het niet nodig om deze te voorzien van de datum van inbedrijfstelling, als de productiedatum

minder dan 12 maanden vóór de datum van inbedrijfstelling is. Als de strop een QR-code heeft, kunt u mogelijk de productiedatum en mogelijk de datum van inbedrijfstelling elektronisch downloaden.

 

Als de strop is gelabeld met een specifieke jaarkleur:

 

2014 Blauw

2015 Rood

2016 Groen

2017 Geel

2018 Blauw

2019 Rood

enz.

Wit geeft aan dat de strop werd weggegooid.

 

3. Sneden of rek

Als een deel van de strop over meer dan 5% van de breedte werd gesneden, moet deze worden weggegooid. Alle hier getoonde voorbeelden moeten worden weggegooid.

4. Vervuild met chemische stoffen

Sommige chemische stoffen breken polyestervezel af. Als u twijfelt met welke stof de strop is vervuild, gooit u de strop weg. De meeste producten op basis van olie, inclusief anticorrosiebeschermingsproducten voor staal, veroorzaken geen degradatie. Als de strop verzadigd of donker van kleur is, moet deze worden weggegooid.

 

5. Degradatie door UV

De stroppen zijn gemaakt van een kunststof die, zoals de meeste kunststoffen, onderhevig is aan aantasting door UV-stralen. Als de strop geverfd is, zal het kleurstofpigment degraderen voordat de strop zelf is versleten. Dit betekent dat u de strop kunt gebruiken als de kleur niet volledig vervaagd is, dwz een paarse of groene strop moet paars of groen zijn, niet bijna wit.

 

6. Knopen

Er mogen geen knopen in de strop zijn. U kunt in de verleiding komen om een knoop in de strop te leggen, bijvoorbeeld om deze in te korten. Leg nooit een knoop in een strop, omdat knopen de vezels vernietigen, vanwege de hitte die wordt veroorzaakt door wrijving wanneer u een geknoopte strop gebruikt om een lading te hijsen.

 

7.         Lasspatten

Als er lasspatten op de strop zitten, moet deze worden weggegooid als de spatten op een willekeurige plek meer dan 5% van de breedte bedragen

Alle hier getoonde voorbeelden moeten worden weggegooid.

 

8.         Warmteschade

Als de strop volledig of gedeeltelijk is gesmolten door blootstelling aan warmte, moet deze worden weggegooid.

Hier getoonde voorbeelden moeten worden weggegooid.

 

 9.        Tekenen van wrijving

Als de strop is gesmolten door wrijving en de gesmolten plek of vlekken meer dan 5% van de breedte bedragen, moet de strop worden weggegooid.

Hier getoonde voorbeelden moeten worden weggegooid.

 

 

 

10.       Verbranding door zuren

Als de strop werd blootgesteld aan een zuur of alkali en de vezels op een of meer plaatsen zijn gescheiden, moet de strop worden weggegooid.

Hier getoonde voorbeelden moeten worden weggegooid.

 

11.         AGON Reinforced

/rundsling

Max 10x 5 mm skade/skada(r)

/damage/Schaden.

 

= ingen skader/skadar

/no damage/Keine Schaden

 

A close up of a logo

Description automatically generated

 

 

Gaten

Er mogen geen gaten in de strop zijn. De buitenste laag van een ronde strop mag echter zijn gescheurd of doorgesneden. Dit geldt alleen voor de AGON-norm, stroppen met dubbele afscherming. De witte kernvezels mogen niet zichtbaar zijn. Als ronde stroppen worden gebruikt in omgevingen met grind, zand en andere schurende materialen, moet een strop met gaten erin worden weggegooid omdat de schurende materialen de vezels van binnenuit kunnen eroderen.

 

 

 

 

A picture containing object

Description automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A close up of a logo

Description automatically generated

 

 


 

FR: Critères d’élimination pour les sangles plates et élingues rondes AGON

 

 

Le gréeur est responsable du contrôle de toutes les élingues avant l’utilisation. En plus, toutes les élingues sont soumises à une inspection annuelle obligatoire. Après l’inspection, une nouvelle étiquette avec la date doit être fixée à l'étiquette bleue et les résultats de l’inspection doivent être ajoutés au journal.

 

Si un ou plusieurs défauts dans la liste suivante est mis en évidence, l’élingue dot être mise au rebut.

 

1. Étiquette manquante

Les normes et règlements locaux stipulent que les données spécifiques, y compris la charge maximale, doivent être mentionnées sur l’étiquette.

L'étiquette doit donc être intacte.

 

2. Date dépassée ou manquante

La date de la dernière inspection annuelle obligatoire doit être mentionnée sur l'élingue à tout moment. Si

l'élingue est neuve, il n’est pas nécessaire de l’étiqueter avec la date de mise en service si la date de production est antérieure à la date de mise en service de moins de 12 mois. Si l'élingue porte un code QR, vous avez la possibilité de télécharger par des moyens électroniques la date de production et peut-être la date de mise en service.

 

Si l'élingue est étiquetée avec une couleur spécifique à l’année :

 

2014 Bleu

2015 Rouge

2016 Vert

2017 Jaune

2018 Bleu

2019 Rouge

etc.

Le blanc signifie que l'élingue a été mise au rebut.

 

3. Coupures ou étirement

Si un endroit quelconque de l’élingue est coupé sur plus de 5 % de sa largeur, celle-ci doit être mise au rebut. Tous les exemples présentés ci-dessous doivent être mis au rebut.

 

Coupures ou marques d’étirement

 

 

4. Contamination par des substances chimiques

Certaines substances chimiques dégradent les fibres de polyester. En cas de doute au sujet de la substance ayant contaminé l’élingue, rebutez l’élingue. La plupart des produits à base d’huile, comme les produits de protection anti-corrosion pour l’acier, ne provoquent pas de détérioration. Si l'élingue est saturée ou de couleur sombre, elle doit être mise au rebut.

 

5. Dégradation par les UV

Les élingues sont fabriquées dans une matière plastique qui, comme la plupart des plastiques, est sujette à la dégradation par les UV. Si l'élingue est teintée, le pigment de teinture se dégradera avant l’élingue elle-même. Cela signifie que vous pouvez utiliser l’élingue si la couleur n’est pas complètement passée, c.-à-d. qu’une élingue violette ou verte doit être violette ou verte, et pas presque blanche.

 

6. Nœuds

L'élingue ne doit pas être nouée. Vous pouvez être tenté de nouer l’élingue, par ex. pour la raccourcir. Ne nouez jamais une élingue car un nœud détruit les fibres, à cause de la chaleur provoquée par le frottement, quand vous utilisez une élingue nouée pour soulever une charge.

 

7.         Éclaboussure de soudure

Si l'élingue présente une éclaboussure de soudure, elle doit être mise au rebut si les éclaboussures à n’importe quel endroit représentent plus de 5 % de la largeur de l’élingue.

Tous les exemples présentés ci-dessous doivent être mis au rebut.

 

8.         Dégâts causés par la chaleur

Si l’élingue est partiellement ou complètement fondue à cause d’une exposition à la chaleur, elle doit être mise au rebut.

Tous les exemples présentés ci-dessous doivent être mis au rebut.

 

 9.        Marques de frottement

Si l'élingue a fondu à cause du frottement et si le point ou les points fondu(s) représentent plus de 5 % de la largeur de l’élingue, l’élingue doit être mise au rebut.

Tous les exemples présentés ci-dessous doivent être mis au rebut.

 

 

 

10.       Brûlure par de l’acide

Si l'élingue a été exposée à de l’acide ou des alcalis et que les fibres sont coupées en un ou plusieurs endroits, l'élingue doit être mise au rebut.

Tous les exemples présentés ci-dessous doivent être mis au rebut.

 

11.         AGON Reinforced

/rundsling

Max 10x 5 mm skade/skada(r)

/damage/Schaden.

 

= ingen skader/skadar

/no damage/Keine Schaden

 

A close up of a logo

Description automatically generated

 

 

Perforations

L’élingue ne doit présenter aucune perforation. Cependant, la couche extérieure d’une élingue ronde peut être déchirée ou entaillée. Ceci s’applique uniquement aux élingues standard AGON à double couche. Les fibres blanches de l’âme ne doivent pas être visibles. Si des élingues rondes sont utilisées dans des environnements comportant du gravier, du sable et d’autres matières abrasives, une élingue présentant des perforations doit être rebutée, parce que les matières abrasives peuvent éroder les fibres de l’intérieur.

 

 

 

A picture containing object

Description automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A close up of a logo

Description automatically generated